Ik ben een werkgever…

…en een probleem omtrent digitaal seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt onder mijn aandacht gebracht. Wat kan ik doen?

Ontwikkel een organisatiebeleid

Volgens de wet over het welzijn op het werk is de werkgever verantwoordelijk om geweld en intimidatie op de werkvloer te voorkomen, dus ook digitaal seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo’n gedragingen – van leidinggevenden, collega’s, klanten of derden, zijn volgens de wet niet toegestaan. 

Herzie of ontwikkel een organisatiebeleid dat iedereen de nodige tools aanreikt om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, te herkennen en op gepaste wijze erop te reageren. De website grenswijs.be geeft gratis tips en tools voor het opstellen van een degelijk organisatiebeleid rond grensoverschrijdend gedrag.

Om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, zorg je ervoor dat jouw bedrijfswebsite en social media-accounts over een vorm van toezicht (moderatie) beschikken, zodat problematische posts zo snel mogelijk kunnen verwijderd worden.

Naar de getroffene(n) toe

Als er toch grenzen overschreden worden, bescherm dan jouw werknemers en ondersteun hen in deze moeilijke situatie. Doe dit echter in overleg met hen om aan hun noden te voldoen.

Communiceer transparant naar de slachtoffers toe: wat is er precies gebeurd, wiens verantwoordelijkheid was dat, wat wordt ondernomen om de schade te beperken en de pleger verantwoordelijk te houden, waar kunnen de slachtoffers terecht voor steun en herstel ?

Naar de pleger(s) toe

Tegenover plegers moet je een duidelijke grens stellen. Als een klant of andere persoon die niet in dienst is over de grens gaat, spreek hen dan aan op het grensoverschrijdende gedrag en, indien nodig, blokkeer hen en dien een klacht tegen hen in.

Als de pleger deel uitmaakt van het personeel, leg je uit waarom hun gedrag over de grens gaat en dat het onaanvaardbaar is voor de organisatie. Maak duidelijke afspraken met de persoon om een herhaling of zelfs vergelding tegen de getroffene te voorkomen Volg deze afspraken ook nauwlettend op. Gebruik indien nodig disciplinaire maatregelen indien de persoon de afspraken niet naleeft. 

Toch nog vragen of nood aan advies? Contacteer dan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.